Besturing en organisatie

Besturing en organisatie

Wij ondersteunen onze cliënten bij het vormgeven van een effectieve besturing en organisatie. Voor ons is een heldere en scherpe strategie hét uitgangspunt om een effectieve besturing en organisatie te kunnen ontwerpen.

Wij helpen onze cliënten bij het vertalen van hun strategie en strategische keuzes naar consequenties voor hun besturing en organisatie. Dat is meer dan besturing en structuur alleen. Ook de processen, de informatietechnologie, de mensen en de cultuur maken er een onlosmakelijk onderdeel van uit. De consequenties moeten dan ook in samenhang geïnventariseerd, ontworpen en geïmplementeerd worden. Wij hebben hier uitgebreide ervaring mee en weten wat wel en niet werkt. Een veelgemaakte fout is bijvoorbeeld het ontwerpen van een nieuwe organisatiestructuur (hark) zonder de besturingsafspraken hier expliciet op aan te passen.

Graag maken wij kennis met u. En vanzelfsprekend kunt ook kennismaken met enkele cliënten van ons bureau.

Onderdelen

Enkele voorbeelden van besturings- & organisatievraagstukken waarbij wij onze cliënten de afgelopen jaren hebben mogen helpen:

 • Helpen vormgeven of vernieuwen van een Business Model
 • Opstellen van een nieuw Target Operating Model
 • Opstellen Blauwdruk nieuwe organisatie (ontvlechting, samenvoeging, reorganisatie, etc.)
 • Shared services trajecten (zie ook www.sharedservices.nl)
 • Redesign van organisatie en processen
 • Begeleiding bij het realiseren van Operational Excellence en lean trajecten
 • Vormgeven van kostenreductieprogramma’s en reorganisaties
 • Project- en portfoliodoorlichting
 • Het begeleiden van RvB of directie- en managementteams bij hun teamfunctioneren
 • (Her)inrichten van de besturing, planning en control en besluitvorming en deze vastleggen in een Management Charter (beschrijving bestuurlijke processen, mandaten, etc.)
 • Invoeren van een performance management systeem