Regievoering

Regievoering

Uiteindelijk moeten strategieën en plannen worden gerealiseerd en waargemaakt. Wij ondersteunen cliënten bij de regievoering over hun programma’s en projecten. Wij gaan daarbij altijd planmatig te werk.

Vooraf denken we na over de doelen, de succescriteria, de (belangen van) stakeholders, het benodigde draagvlak, de (tussen)resultaten, de benodigde interventies en werkvormen, de (continue) communicatie, de planning en de risico’s en beheersmaatregelen. Op basis daarvan stellen wij samen met onze opdrachtgever een concreet en pragmatisch plan op, waarin de inhoudelijke én de procesmatige kant is afgedekt. Daar geloven wij in.

Vervolgens ondersteunen wij onze cliënten bij de uitvoering. Dat doen we als programma- of projectleiding, als coach/adviseur of door de regievoering te ondersteunen vanuit een program- office rol. In alle gevallen brengen wij onze expertise in en zorgen wij er samen met de cliënt voor dat de verandering succesvol verloopt.

Graag maken wij kennis met u. En vanzelfsprekend kunt ook kennismaken met enkele cliënten van ons bureau.

Onderdelen

Enkele voorbeelden van regievoeringvraagstukken waarbij wij onze cliënten de afgelopen jaren hebben mogen helpen:

 • Regievoering over de implementatie van een organisatie redesign
 • Gezamenlijk met de directie implementeren van een Target Operating Model
 • Gezamenlijk met de directies samenvoegen van meerdere organisaties
 • Gezamenlijk met de directies realiseren van shared service centers
 • Ontvlechten van organisaties uit de bestaande structuur
 • Regievoering over kostenreductieprogramma’s
 • Regievoering over strategic sourcing programma’s
 • Het met het senior management werkend krijgen van een performancemanagement systeem
 • Realiseren van een vernieuwde backoffice (incl. vernieuwing van alle systemen)
 • Programma – en projectmanagement van grootschalige (ICT) programma’s en projecten
 • Verandermanagement van diverse programma’s
 • Programma ondersteuning door vervullen programma office