Strategie

Strategie

Wij ondersteunen onze cliënten bij het ontwikkelen van hun strategie, beantwoording van hun strategische vraagstukken en het maken van benodigde keuzes. Onze ondersteuning kan bestaan uit het begeleiden van het gehele strategieproces van een organisatie of het adresseren van een specifiek strategisch vraagstuk. 

Bij strategieontwikkeling begeleiden wij het strategieproces van een RvB, directie- of managementteam. Wij stellen niet expertmatig een strategie op. Met stevige discussies op basis van relevante data-analyses en een goed georganiseerd proces, zorgen wij ervoor dat u tot een scherpe en heldere strategie komt. In onze ogen kan een strategie alleen succesvol zijn als het management de strategie doorleeft en als één team achter de gekozen strategie staat. Een strategie is meer dan papier alleen. Een goede strategie inspireert en wordt omgezet in concrete stappen.

Naast het begeleiden bij het ontwikkelen van een strategie of een strategie herijking, adviseren wij onze cliënten bij uiteenlopende strategische vraagstukken waarvan de impact op de organisatie groot is en daarom hoog op de strategische agenda staan.

Graag maken wij kennis met u. En vanzelfsprekend kunt u ook kennismaken met enkele cliënten van ons bureau.

Onderdelen

Enkele voorbeelden van strategische vraagstukken waarbij wij onze cliënten de afgelopen jaren hebben mogen helpen:

 • Concretiseren, toetsen, herijken van een (bestaande) strategie

 • Uitvoeren van scenarioanalyse en scenarioplanning

 • Onderzoeken van mogelijke samenwerkingsverbanden, fusies, of overnames

 • Herijking van strategische samenwerking of onderzoeken van een doorstart of exit

 • Marktpositioneringsvraagstukken

 • Onderzoeken van nieuwe business opportunities

 • Opstellen business plannen

 • Synergie onderzoeken

 • Strategic sourcing

 • Kostenreductievraagstukken

 • Doorlichting van strategische (ICT) programma’s en projecten